Nederlandse Vereniging voor een Waardig Levenseinde

Niets zo moeilijk én belangrijk als praten over het levenseinde, weet ik uit eigen ervaring en die van vele anderen. Als journalist en redactielid van de Relevant, het opiniemagazine van de Nederlandse Vereniging voor een Waardig Levenseinde (NVVE), wil ik bijdragen aan openheid en kennisdeling hierover.

foto: Rogier Veldman/Lumen & Frank de Ruiter

Ook interesse in een veranderverhaal voor uw organisatie? Neem dan contact op!